NL / EN
Duurzaamheid
Duurzaamheid
De showkas is gebaseerd op de goede en gezondheidsbevorderende invloed van planten op mensen in woon/werk en andere leefsituaties. Vanuit deze visie zijn er ook investeringen gedaan en activiteiten ondernomen om de belasting van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en de leefomgeving te minimaliseren:

  • In samenwerking afvalverwerker de Meerlanden (onze nabije buren) hebben we recent buizen aangelegd (zie foto) tussen de Meerlanden en onze kassen . Deze buizen worden gebruikt om de warmte die bij vergisting van afval vrijkomt naar onze kassen te transporteren. Dit levert ons een besparing op van circa 500.000m³ aardgas (fossiele brandstof). Daarnaast is er geen thermische verontreiniging van het milieu door de vergistingcentrale.
  • De warmte die vrijkomt van de ijsbaan wordt in het aangrenzende kas gebruikt voor de verwarming. Hier worden de bijzondere kamerplanten van de Arendshoeve geteeld.
  • Er wordt gebruik gemaakt van een rookgascondensor, hierdoor gaan rookgassen met een lagere temperatuur de lucht in en wordt extra warmte uit het aardgas gehaald.
  • De kassen zijn voorzien van dubbelglas en gedeeltelijk zelfs van drie lagen glas. Hiermee wordt circa 35% energie bespaard ten opzicht van enkel glas.
  • Het bedrijf is voorzien van energieschermen, wat een besparing van circa 20% geeft.
  • Door gebruik van aluminiumgoten is er geen zinkschade aan gewassen.
  • Het regenwater dat op de kassen valt wordt opgevangen in een waterbassin, hierdoor hoeft er geen leidingwater aan de planten gegeven te worden.
  • Het bedrijf recirculeert het voedingswater met de voedingsstoffen dat niet door de planten wordt opgenomen. Dus er is geen uitstoot van water en voedingsstoffen aan het milieu.
  • Door de inzet van biologische bestrijdingsmiddelen en natuurlijke roofvijanden kan de chemische bestrijding tot een minimum beperkt worden.
  • Gescheiden afvoer van verschillende afvalstoffen.

Op de foto’s is te zien dat de warmtegeleidingbuizen aangelegd werden tussen het afvalvergistingsbedrijf en de Arendshoeve.